How to maintenance

เปรียบเทียบคุณสมบัติของTension Cord

 • Kevlar หรือAramide เป็นเส้นใยสังเคราะห์พิเศษมีความแข็งแรงทนทานสูงมากทั้งยังมีความยืดหยุ่นสูงการยืดตามความยาวน้อยที่สุดซึ่งเป็นเส้นใยที่นำไปทำเสื้อเกราะกันกระสุน
 • Glass Fiber เป็นเส้นใยแก้วกึ่งสังเคราะห์มีความแข็งแรงสูงมีความยืดหยุ่นสูงการยืดตามความยาวน้อย
 • Polyester Fiber เป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่มีความแข็งแรงมีความยืดหยุ่นสูงการยืดตามความยาวน้อยแต่ยืดกว่าGlass Fiber และKevlar เล็กน้อยใช้กับ V-Belt
 • Steel Cord เป็นเส้นลวดโลหะมีความแข็งแรงสูงทำจากHigh Tensile Steel  โอกาสยืดตามความยาวน้อยความยืดหยุ่นค่อนข้างต่ำน้ำหนักมาก

การใช้ล้อกดสายพานกับ V-belt:

ล้อกดสายพานด้านนอก
ล้อกดสายพานด้านใน
- ทำให้มุมโอบกว้างขึ้น
- ใหญ่กว่ามู่เลย์ตัวเล็ก 1 1/3เท่า, ยกเว้นกรณีมู่เลย์ใหญ่มาก
- ต้องเรียบ, ห้ามโค้ง
- ต้องกว้างกว่ามู่เลย์ 1.5 เท่า
- ต้องติดตั้งใกล้มู่เลย์ตัวขับที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพราะสายพานจะขยับเล็กน้อย, ระยะห่างจากมู่เลย์ตัวต่อไปมาก ช่วยลดความเสี่ยงสายพานบิด
- ติดตั้งบนด้านส่งของมู่เลย์ขับเท่านั้น (ห้ามติดบนด้านดึง)
- ทำให้มุมโอบเล็กลง
- ต้องใหญ่เท่ามู่เลย์ตัวเล็ก, ยกเว้นกรณีมู่เลย์ใหญ่มาก
- ต้องมีร่องเหมือนมู่เลย์
- ติดตั้งในตำแหน่งที่ทำให้มุมโอบของมู่เลย์ทั้ง 2 ใกล้เคียงกันมากที่สุด

การบำรุงรักษาระบบส่งกำลัง:

สาเหตุของปัญหาในระบบส่งกำลัง

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

• ตรวจสอบชุดป้องกัน
• ตรวจสอบสายพาน
• ตรวจสอบมูเล่ย์
• ตรวจสอบแนวของมูเล่ย์ (alignment)
• ตรวจสอบอุปกรณ์อื่นๆ ในระบบส่งกำลัง
• ตรวจสอบความตึงของสายพาน
 
แนวของสายพาน (alignment)
 • V-Belt: D < 1/2deg or < 5mm/ 500mm of CD
 • Timing, Poly-V: D < 1/4 deg or < 2.5mm/ 500mm of CD

สภาพการทำงานที่ทำให้อายุการใช้งานและกำลังที่ส่งของ V-belt ลดลง:

สภาพการทำงานที่ทำให้อายุการใช้งานและกำลังที่ส่งของ V-belt ลดลง:

ข้อควรระวัง:

- เมื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของมู่เล่ย์ลดลงไป 10% อายุการใช้งานของสายพานจะลดลงประมาณ 50 %
- เพิ่มกำลังมอเตอร์ขึ้น 10% อายุการใช้งานของสายพานจะลดลงไปประมาณ 50%
- เมื่ออุณหภูมิของสายพานเพิ่มขึ้นทุกๆ 10 องศาเซลเซียส อายุการใช้งานของสายพานจะลดลงประมาณ 50%
- ในกรณีที่ใช้สายพานที่สั้นกว่าเดิม อายุการใช้งานจะสั้นลง เพราะความยาวของสายพานสัมพันธ์กับอายุการใช้งาน
- หากใช้มูเล่ย์ที่มีอายุเก่ามากอายุของสายพานจะลดลง
- ไม่ควรใช้สายพานหลายยี่ห้อในชุดส่งกำลังเดียวกัน
- การเปลี่ยนสายพานชุดใหม่ต้องตั้งความตึงและตั้ง Alignment  ทุกครั้ง
- พึงระลึกไว้เสมอว่าสายพานเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบการส่งกำลังเพราะว่าสายพานไม่สามารถทำงานด้วยตัวมันเองได้ จำเป็นจะต้องตรวจสอบส่วนประกอบอื่นๆ ด้วยเช่น มอเตอร์, มูเล่ย์, ชุดตลับลูกปืน,  ตัวเร่งความตึง เป็นต้น

ข้อแนะนำเบื้องต้นในการวิเคราะห์ปัญหา
 1. ข้อแนะนำเบื้องต้นในการวิเคราะห์ปัญหา V-BELT

  ลักษณะความเสียหาย

  สาเหตุที่เป็นไปได้

  สายพานแตกแล้วหักออกจากกัน
  - ชุดขับออกแบบไม่ดี
  - สายพานถูกงัดออกมาจากมูเล่ย์
  - มีวัสดุแปลกปลอมหลุดเขาไปในร่องมูเล่ย์
  - สายพานได้รับแรงฉุดกระชาก Shock load
  ผิวด้านหลังสายพานสึก
  - สายพานเสียดสีกับชุดป้องกัน
   -ตัวเร่งความตึงสายพานชำรุด
  มุมด้านบนของสายพานสึก
   -ใส่สายพานไม่พอดีกับร่องมูเล่ย์ (สายพานเล็กเกินไปเมื่อเทียบกับร่องมูเล่ย์)
  ผิวด้านข้างสายพานสึก
  - สายพานมีการ slip
  - สายพานเยื้องศูนย์
  - มูเล่ย์สึกหรือใส่สายพานผิด Section
  - สายพานสึกจนเห็น Tension cord
  - ผิวด้านข้างเป็นรอยไหม้กรอบ
  - สายพานมีการ slip
  - มูเล่ย์สึก
  - ออกแบบชุดขับไม่ดี
  - มีการเคลื่อนที่ของเพลา
  ผิวของสายพานแข็ง
  - ชุดขับอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
  ผิวของสายพานลอกเป็นชั้น,เหนียวหรือบวม
  - สายพานโดนน้ำมันหรือสารเคมี
  สายพานแยกออกจากกัน
  - ร่องของมูเล่ย์สึก
  - ระยะห่างระหว่างร่องของมูเล่ย์ไม่ถูกต้อง
  ผิวด้านหลังสายพานสึกจนเป็นขุย
  - หลังสายพานชนกับฝาครอบ
  - ตัวเร่งความตึงหลังสายพานชำรุดเสียหาย
  สายพานหลุดออกจากมูเล่ย์บ่อย
  - มีสิ่งแปลกปลอมในร่องมูเล่ย์
  - มูเล่ย์เยื้องศูนย์  ข้อผิดพลาด

  สาเหตุ

  การแก้ไข

  สายพานที่ใช้เป็นชุดยาวไม่เท่ากัน

  •สายพานคนละยี่ห้อ
  •สายพานเก่าและใหม่ปนกัน
  •มู่เลย์ไม่ได้ระนาบกัน
  •มู่เลย์สึก หรือไม่ได้รับการดูแลที่ดี
  •ความตึงไม่พอ
  •สายพานในชุดยาวไม่เท่ากัน
  •เปลี่ยนชุดสายพานใหม่
  •เปลี่ยนชุดสายพานใหม่
  •สายพานหย่อนมากขึ้นจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง:ตั้งมู่เลย์ใหม่
  •เปลี่ยนมู่เลย์
  •หมุนมู่เลย์ให้สายพานหย่อนไปด้านเดียวกัน แล้วปรับสายพานให้ตึง
  •เปลี่ยนสายพานให้ยาวเท่ากัน

  สายพานยืด

  •ระยะระหว่างเพลามากเกินไป
  •overload
  •ความตึงมากเกินไป
  •วิธีการตั้งความตึงสายพานไม่เหมาะ
  •หาวิธีการตั้งความตึงสายพาน
  •ใช้มู่เลย์ใหญ่ขึ้น หรือเพิ่มจำนวนสายพาน
  •ตั้งความตึงให้ถูกต้อง
  •หาวิธีติดตั้งล้อกดสายพาน, เพิ่มจำนวนสายพานหรือใช้raw-edge

  สายพานลื่นไถล

  •ความตึงไม่พอ
  •overload
  •มู่เลย์สึก (ท้องสายพานสัมผัสร่อง)
  •น้ำมันเข้าไปในระบบ
  •ปรับความตึงให้พอ
  •ใช้มู่เลย์ใหญ่ขึ้น หรือเพิ่มจำนวนสายพาน
  •เปลี่ยนมู่เลย์
  •ปรับปรุงฝาครอบชุดขับ, ทำความสะอาดสายพานหรือเปลี่ยนใหม่

  สายพานขาด

  •ติดตั้งสายพานผิดวิธี
  •ความตึงไม่พอ
  •สายพานถูกกระชาก
  •ติดตั้งสายพานใหม่อย่างถูกวิธี
  •สายพานถูกกระชากตอนสตาร์ท ตั้งความตึงเพิ่ม
  •ใช้สายพานน้อยเกินไปหรือหย่อน ตรวจสอบการออกแบบใหม่

  สายพานกระโดดในร่อง

  •มู่เลย์ไม่ได้ระนาบกัน
  •ความตึงไม่พอ
  •ตำแหน่งของล้อกดสายพานไม่ถูกต้อง
  •มู่เลย์แกว่ง
  •มีการสะบัดและสั่นอย่างรุนแรง
  •มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในชุดขับ
  •ตรวจสอบและตั้งระนาบใหม่
  •ปรับความตึงให้พอ
  •ตรวจสอบใหม่
  •เปลี่ยนเพลาใหม่ หรือใช้มู่เลย์ร่องลึก
  •ลดระยะระหว่างเพลา หรือเพิ่มล้อกดสายพาน
  •ป้องกันโดยใช้ฝาครอบไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปได้

  สายพานสั่น

  •ความถี่ระบบตรงกับความถี่ธรรมชาติ
  •สายพานถูกกระชาก
  •มู่เลย์ไม่มีการถ่วงดุลย์ในการหมุน
  •โครงหรือเพลาเบาเกินไป
  •เปลี่ยนระยะระหว่างเพลา/เพิ่มหรือลดสายพาน/เพิ่มล้อกดสายพาน
  •เพิ่มความตึงหรือเพิ่มขนาดมู่เลย์ตัวตาม (stabilizing-effect)
  •ใช้มู่เลย์ที่ได้รับการถ่วง
  •เปลี่ยนแปลงโครงสร้างให้แข็งแรงขึ้น

  สายพานฉีกหรือแตก

  •สายพานลื่นไถล
  •ความร้อนสูงเกินไป
  •มู่เลย์หรือล้อกดสายพานเล็กเกินไป
  •โดนสารเคมี
  •เพิ่มความตึง
  •เพิ่มการระบายอากาศ, ตรวจสอบการลื่นไถล
  •เพิ่มขนาดมู่เลย์หรือล้อกดสายพานให้ใหญ่ขึ้น
  •ติดตั้งฝาครอบชุดขับ

  สายพานสึกเร็ว

  •สายพานถูกับฝาครอบหรือโครง
  •มู่เลย์สึก
  •overload
  •มีสิ่งสกปรกเข้าไปในระบบ
  •ติดตั้งฝาครอบให้ห่างออกมาจากสายพาน
  •เปลี่ยนมู่เลย์
  •ตรวจสอบการออกแบบ และเพิ่มขนาดมู่เลย์หรือจำนวนสายพาน
  •ติดตั้งฝาครอบชุดขับ
 2. ข้อแนะนำเบื้องต้นในการวิเคราะห์ปัญหา Timing Belts

  ลักษณะความเสียหาย

  สาเหตุที่เป็นไปได้

  - สายพานตั้งตึงเกินไป: มีเสียงหอน และเสียงหวีดร้อง
  - สายพานตั้งหย่อนเกินไป
  - สายพานตีกับฝาครอบ
  - ปรับตั้งความตึงให้เหมาะสม

  - มีการรั่วซึมจากส่วนประกอบของเครื่องจักร (น้ำมันหรือน้ำรั่ว)
  - สายพานรับแรงกระชาก (Shock Load)
  - สายพานขบฟันมูเล่ย์น้อยกว่า 6 ฟัน
  - มูเล่ย์สึก
  - มูเล่ย์เยื้องศูนย์
  - ค่าความตึงสายพานไม่ถูกต้อง
  - Overloaded

  - ซ่อมจุดรั่วซึมและเปลี่ยนสายพานใหม่
  - ออกแบบชุดขับใหม่
  - เปลี่ยนมูเล่ย์ใหม่
  - ปรับตั้งศูนย์มูเล่ย์
  - ปรับตั้งค่าความตึงสายพานใหม่
  - ตรวจสอบการคำนวณออกแบบชุดขับอีกครั้ง

  - สายพานตึงหรือหย่อนเกินไป
  - ตั้ง Alignment ชุดขับไม่ถูกต้อง
  - ใช้สายพานผิด Profile ของมูเล่ย์
  - มูเล่ย์สึก

  - ปรับตั้งความตึงใหม่ให้ถูกต้อง
  - ปรับตั้ง Alignment ใหม่
  - ใช้สายพานให้ถูก Profile ของมูเล่ย์
  - เปลี่ยนมูเล่ย์ใหม่

  - สายพานตึงเกินไป
  - สายพานได้รับความร้อนมากเกินไป
  - มูเล่ย์สึกจนใช้งานไม่ได้
  - มีวัสดุแปลกปลอม (ฝุ่นหรือทราย)
  - มูเล่ย์ผิด profile

  - เปลี่ยนสายพานใหม่และตั้งค่าความตึงให้ถูกต้อง
  - หาสาเหตุ (ตรวจสอบการระบายความร้อนของมอเตอร์)
  - เปลี่ยนมูเล่ย์ใหม่และเปลี่ยนสายพานใหม่
  - นำเศษวัสดุแปลกปลอมออก
  - เปลี่ยนมูเล่ย์

  - อุณหภูมิภายนอกสูงหรือต่ำจนเกินไป
  - สายพานสัมผัสกับเคมี (ตัวทำละลาย)
  - ตัวเร่งความตึงด้านหลังฝืด
  - สายพานมีอายุมาก

  - หาสาเหตุ (ตรวจสอบการระบายความร้อนของมอเตอร์)
  - ตรวจสอบตำแหน่งของฝาครอบ
  - เปลี่ยนตัวเร่งความตึงใหม่
  - เปลี่ยนสายพานใหม่

  - มีวัสดุแปลกปลอมอยู่ในชุดขับ
  - ตั้งสายพานตึงเกินไป
  - สายพานถูกบีบก่อน/ระหว่างการติดตั้ง
  - สายพานรับแรงกระชาก (Shock Load)
  - เส้นผ่าศูนย์ของมูเล่ย์หรือตัวเร่งความตึงเล็กเกินไป

  - นำวัสดุแปลกปลอมออก
  - ปรับตั้งค่าความตึงใหม่
  - ติดตั้งสายพานอย่างถูกวิธี
  - ออกแบบชุดขับใหม่และเปลี่ยนสายพานใหม่

  - ตั้งความตึงสายพานตึงหรือหย่อนเกินไป
  - มูเล่ย์หรือตัวเร่งความตึงตาย
  - สายพานมีอายุการใช้งานนานมาก

  - ตั้งค่าความตึงให้เหมาะสม
  - หาสาเหตุและทำการแก้ไข (เช่น ลูกปืนเสีย) พร้อมทั้งเปลี่ยนสายพานเส้นใหม่
  - เปลี่ยนสายพานเส้นใหม่

  - มีวัตถุแปลกปลอมอยู่ในชุดขับ
  - ฟันของมูเล่ย์มีตำหนิ เนื่องจากมีวัสดุ
  - แปลกปลอมหรือใช้เครื่องมือติดตั้งผิดประเภท เช่นไขควง
  - สายพานเสียหายก่อนหรือระหว่างการติดตั้ง

  - นำวัตถุแปลกปลอมออกและตรวจตำแหน่งฝาครอบ
  - เปลี่ยนมูเล่ย์ใหม่
  - เปลี่ยนสายพานเส้นใหม่

  - ตั้งAlignment ของสายพานไม่ถูกต้อง
  - ปีกของมูเล่ย์มีตำหนิ (ปีกชำรุด)

  - ตั้ง Alignment ใหม่
  - ซ่อมชุดปีกของมูเล่ย์ใหม่